top of page
Search
  • Writer's pictureThe Linguists | Lingvistene

Beforeigners 2: Old Norse and Yiddish

Updated: Jan 2, 2022

This blog post is both in English and Norwegian. / Vennligst skroll til bunnen for å lese den norske versjonen.


The following article contains spoilers for episode one and two of season two of Beforeigners, an HBO Max show. You have been warned.


Written by:

André Nilsson Dannevig, Alexander Lykke, and Julian Kirkeby Lysvik

Historical Language Consultants


Foto/Photo: Lars Olav Dybvig / HBO Max


Beforeigners is back and with it several new—or old, rather—languages for your listening pleasure. This time, infamous serial killer Jack the Ripper might have timeigrated and claimed a new victim in the present, and cop duo Lars (Nicolai Cleve Broch) and Alfhildr (Krista Kosonen) team up to track down whoever the killer really is. In this Beforeigners blog post, we will briefly touch upon two of the languages that can be heard in the two first episodes: Yiddish and Old Norse.


The second season takes us from the damp alleys of Victorian London to the Beforeigners-crammed streets of modern day Oslo. We're introduced to Isaac Ben Joseph (Billy Postlethwaite), the 19th century Jewish Ripper-suspect, who has timeigrated, and seems to know more then he lets on about the recent murder. Olav Haraldsson (Tobias Santelmann), who we saw briefly in the first season, has gained a following on YouTube, preaching to the masses that the believed-to-be-dead Viking king and saint has returned.


When presented with two characters from such distinct time periods, the work put into the languages helps emphasize their identity and uniqueness, and both Isaac and Olav as such bring linguistic goodies to the table in the form of 19th century Yiddish and 11th century Old Norse.


In the very first scene of the first episode, we see Isaac and his family celebrating Sabbath. Judith (Julia Schacht), Isaac's wife, is reciting a blessing in Hebrew, but is interrupted when their driver knocks at the door. Isaac and Judith argue briefly in Yiddish before Isaac excuses himself and leaves. What is perhaps most notable about this scene is that the language spoken is not that of a modern-day speaker of Yiddish. Instead, Isaac and Judith are speaking a variant of Yiddish that is appropriate for their time and place of origin, which is 19th century Eastern Europe, where Isaac's family canonically is from.


The translation of these lines into time-appropriate Yiddish was done by Olve Utne from the Norwegian Institute of Local History and the pronunciation of the lines was taught to the actors by linguist Julian Kirkeby Lysvik.


Kh’hob gezamlt mayn gantse veltlekhe farmègn un ikh bet dir es tsu hitn. Bite helf mayn mishpòkhe in fal etlekhe umglik zolt mir trefn.

"I've collected all my worldly fortune and I'm asking you to take care of them. Please help my family if anything should happen to me."


In the quote above, we can see an example of 19th century Yiddish from the first episode. We will talk more about how Yiddish was translated into an older equivalent in a later blog post, so for now let's just mention the word mishpòkhe, which means "family". For anyone who speaks it, German's linguistic kinship with Yiddish should be apparent, but this exact word might not ring any bells. Don't feel bad if it doesn't, because it's indeed not Germanic: It's a loanword from Hebrew mishpakhá, which carries the same meaning.


Foto/Photo: Lars Olav Dybvig / HBO Max


After Alfhildr and Lars find their first murder victim in the Tunnel of Tears, Olav Haraldsson is the victim of bureaucracy when his name application is denied by the government. Olav is approached by a fan of his YouTube channel, who asks if he can have his picture taken with him. His request is denied.


Megum vér taka flokkaselffi?

"Could we take a group selfie?"


Notice the somewhat familiar word flokkaselffi "group selfie", which would never have been spoken by any Norseman 1000 years ago. Linguist Alexander Lykke had the large task of translating every single line of Old Norse dialogue from Norwegian. Along the way, he created many new words, like flokkaselffi, trying to integrate the linguistic system of Old Norse with the modern world and its dominating languages. Or how we linguists would phrase it: create new loanwords for Old Norse to cover its missing vocabulary—which was somewhat stuck in the past—and also create some neologisms of its own.


Let us take a quick look at the new Old Norse word above. Flokkaselffi is a compound made up of flokka "group", which is related to English flock, and selffi, but in the series it's borrowed from Norwegian gruppeselfie. As processes of creating loanwords go, this one is very common. The first part of the compound is directly translated from Norwegian gruppe to flokka, and "selfie" was loaned without any changes, except in writing. Notice how the loan from English to Norwegian went through the same processes, with "group" translated into gruppe, and "selfie" kept as is. In the logic of Beforeigners—and languages in general—we can imagine that upon timeigrating here, the speakers of Old Norse came upon all these artefacts and concepts that were new to them, but also what those things were called in Norwegian. This is analogous to how any immigrant moving to Norway would hear a Norwegian term for something they don't have a word for in their own language, such as a speaker of Thai hearing snøføyke "shower of snow" for the first time.


Now you've got a small taste of the linguistic smorgasbord—a loan from Swedish smörgåsbord to English—that is Beforeigners. We will continue writing articles related to the linguistics of Beforeigners, so we hope you are still hungry and will stick with us to learn more.--------------------------------Beforeigners sesong 2: norrønt og jiddisk


Denne artikkelen inneholder spoilere for episode én og to av Beforeigners sesong to, en HBO Max-serie. Du er herved advart.


Skrevet av:

André Nilsson Dannevig, Alexander Lykke og Julian Kirkeby Lysvik

Språkhistoriske konsulenter


Beforeigners er tilbake med nye – eller kanskje heller gamle – språk til glede for alle lyttere. Denne gangen kan det være den beryktede seriemorderen Jack the Ripper har fremvandret og begått mord i nåtiden, og politiduoen Lars (Nicolai Cleve Broch) og Alfhildr (Krista Kosonen) må jobbe sammen for å finne ut hvem den faktiske drapsmannen er. I dette Beforeigners-blogginnlegget kommer vi til å snakke kort om to av språkene som høres i de to første episodene, jiddisk og norrønt.


Den andre sesongen tar oss fra klamme smug i viktorianske London til fremvandrerfylte gater i dagens Oslo. Vi stifter bekjentskap med Isaac Ben Joseph (Billy Postlethwaite), jødisk Ripper-mistenkt som har fremvandret fra 1800-tallet, og som later til å vite mer om drapssaken enn han vil innrømme. Olav Haraldsson (Tobias Santelmann), som vi så vidt møtte i sesong én, har fått en gruppe følgere på YouTube, hvor han taler til massene om at den antatt avdøde helgenen og vikingkongen har kommet tilbake.


Med to karakterer fra så ulike perioder, hjelper språkene med å understreke deres identitet og særegenhet, og på den måten gir både Isaac og Olav oss språklige godbiter i form av jiddisk fra 1800-tallet og norrønt fra 1000-tallet.


I den aller første scenen av første episode ser vi Isaac og familien som feirer sabbat. Judith (Julia Schacht), Isaacs kone, fremsier en bønn på hebraisk, men blir avbrutt av at kusken deres banker på døren. Isaac og Judith har en kort diskusjon, før Isaac unnskylder seg og drar. I denne scenen er det verdt å legge merke til at språket Isaac og Judith snakker seg imellom, ikke er dagens jiddisk. I stedet er det en variant av jiddisk som stemmer overens med hvor og når de kommer fra i kanon, nemlig 1800-tallets Øst-Europa.


Oversettelsen til 1800-tallsjiddisk ble gjort av Olve Utne fra Norsk lokalhistorisk institutt, og lingvist Julian Kirkeby Lysvik instruerte skuespillerne i uttalen.


Kh’hob gezamlt mayn gantse veltlekhe farmègn un ikh bet dir es tsu hitn. Bite helf mayn mishpòkhe in fal etlekhe umglik zolt mir trefn.

"Jeg har samlet alt mitt verdslige gods, og jeg ber deg ta vare på det. Vær så snill og hjelp min familie hvis det skulle tilstøte meg noe."


I sitatet over ser vi et eksempel på 1800-tallsjiddisk fra den første episoden. Vi kommer til å snakke mer om hvordan jiddisk ble oversatt til en eldre ekvivalent i et senere blogginnlegg, så vi begrenser oss foreløpig til å nevne ordet mishpòkhe, som betyr "familie". De som snakker tysk, vil nok legge merke til likhetene mellom de to språkene, men akkurat dette ordet ringer muligens ingen bjeller. Det er ikke noe man skal få dårlig selvtillit over, ettersom ordet ikke er germansk, men et lånord fra hebraiske mishpakhá, som betyr det samme.


Etter at Alfhildr og Lars finner det første drapsofferet i Tårenes tunnel, er Olav Haraldsson et offer for byråkratiet, idet hans navnesøknad til NAV blir avvist. En fan av YouTube-kanalen hans spør om å få ta en gruppeselfie med ham. Anmodningen blir avvist.


Megum vér taka flokkaselffi?

"Kan vi ta en gruppeselfie?"


Legge merke til ordet flokkaselffi "gruppeselfie", som aldri ville ha blitt ytret av en nordmann for 1000 år siden. Språkviter Alexander Lykke hadde den store oppgaven med å oversette samtlige norrøne replikker fra norsk. Underveis lagde han mange nye ord, som flokkaselffi, for å forsøke å integrere det norrøne språket med den moderne verden og dens dominerende språk. Eller sagt på en språkvitenskapelig måte: lage nye lånord til norrønt for å dekke det manglende vokabularet, som hang litt bakpå, og også skape helt nye norrøne ord.


La oss først se kort på det nye norrøne ordet ovenfor. Flokkaselffi er en sammensetning av flokka "gruppe", som er beslektet med "flokk" på dagens norsk, og "selfie". Jobben med å lage dette lånordet fra norsk ligner måten mange ord blir lånt på. "gruppe" ble oversatt direkte til flokka og "selfie" ble lånt uten videre endringer, utenom i skrift. Legg merke til at lånet fra engelsk til norsk gikk gjennom de samme prosessene, hvor group ble oversatt til "gruppe" og selfie ble beholdt som det var. I logikken til Beforeigners – og hvilket som helst annet språk – kan vi se for oss at talerne av norrønt som fremvandret til dagens Oslo, møtte på en hel rekke artefakter og konsept som var nye for dem, og også hva de tingene het på norsk. Dette er analogt til hvordan innvandrere til Norge kan høre vendinger på norsk som de ikke har noe ord for på sitt eget språk, som for eksempel talere av thai som hører ordet "snøføyk" for første gang.


Nå har du fått en liten smakebit på det språklige arbeidet som ligger bak Beforeigners. Vi kommer til å skrive flere lignende innlegg i fremtiden, så vi håper du fortsatt er sulten og kommer tilbake for å lære mer.

675 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Innlegg: Blog2 Post
bottom of page